nhân viên bảo vệ siêu thị

Các nhiệm vụ của nhân viên an ninh – bảo vệ Trung tâm thương mại, siêu thị…

Các nhiệm vụ của nhân viên an ninh – bảo vệ Trung tâm thương mại, siêu thị…

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, tránh mất mát, hư hỏng hàng hóa tại các Trung tâm thương mại, siêu thị... Cần thiết phải có đội ngũ giám sát an ninh - bảo vệ chuyên nghiệp. Kết hợp với các trang thiết bị an ninh hiện đại như: hệ thống camera giám sát an ninh; hệ thống cổng từ an ninh… sẽ là …