Dịch vụ cung cấp thông tin

Dịch vụ cung cấp thông tin

Cung cấp thông tin chống hàng giả, buôn lậu và gian lận thương mại hoặc các thông tin khác theo  yêu cầu của khách hàng trong phạm vi cho phép theo luật định.